Componența Comisiilor de specialitate a Consiliului Local Dobârceni

I. Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget,
finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură,
urbanism, gospodărire comunală, protecția mediului, servicii și control:
CHITEALA NICULINA
MATIESCU MARCEL
IACOB MIHAI
LIVINSCHI RADU
CIOCOIU MIHAI

II. Comisia pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii
și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor:
HODAN SIMION
PROFIREANU NICULINA
HODAN NECULAI

III. Comisia pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție
socială, activități sportive și de agrement:
ILIESCU MONICA
MANTALUTA PUIU
MANDRIC MARIN

Contact

Primăria Dobârceni
Adresa: Localitatea Dobârceni, Strada Principală Nr. 28 ,cod postal 717130,
      Județul Botoșani
Email: primaria_dobirceni@yahoo.com
Telefon: 0231/567010
Telefon/Fax: 0231/567013

Program cu publicul

PROGRAM DE LUCRU:
Luni - Joi: 08:00 - 16:00
Vineri: 08:00 - 14:00

PROGRAM DE AUDIENȚE:
PRIMAR: LUNI: 09:00 - 12:00
VICEPRIMAR: MIERCURI: 09:00 - 12:00
SECRETAR: MARȚI: 09:00 - 12:00