Dezvoltare economică

a) Agricultura şi silvicultura

Agricultura este o ramura importantă a economiei comunei Dobarceni. An după an creşte preocuparea în ceea ce priveşte asigurarea unor condiţii standard pentru agricultura.

Suprafaţa agricolă a comunei a ajuns în 2007 la 5847 ha, din care, terenul agricol reprezintă 4769 ha.

Cea mai mare pondere o ocupă suprafaţa arabilă, care este de 3684 ha, urmată de păşuni – 896 ha, fâneţe – 144 ha, livezi – 10 ha şi vii – 35 ha.

Pădurile şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră ocupă o suprafaţă de 720 ha, apele şi bălţile 44.22 ha. Culturile predominante sunt: porumb, paioase,floarea soarelui,legumele si zarzavaturile pe suprafete foarte mici.

b) Cresterea animalelor.

Situatia efectivului de animale la nivelul comunei Dobârceni se prezinta astfel:

 • bovine ………….1 308
 • cabaline…………..526
 • porcine…………….729
 • ovine…………….2 734
 • caprine………………53
 • pasari……………11 904
 • albine(fam)………..1 505
 • iepuri………………1294.

Datorita cerintelor Uniunii Europene si a scaderii pretului la animale vii si produse animaliere, efectivele de animale sunt intr-o scadere pronuntata.

c) Comerţul

Comerţul de mărfuri este un sector distinct în economie si este într-o relativă dezvoltare în comparaţie cu alte sectoare.

În ultimii ani a crescut numarul de oameni de afaceri care lucreaza în comert;

 • Dobarceni             7
 • Brateni                5
 • Bivolari                1
 • Cismanesti           4
 • Murguta              4

Pe linga comert mai sunt autorizata si activitati de tamplarie si constructii, mori de porumb, prese de ulei dar si de crestere a animalelor.

d) Turismul.

Comuna Dobarceni este un plai pitoresc ,cu oameni harnici si primitori, cu relief si vegetatie pitoreasca. Ferita din calea vitregiilor naturii comuna Dobarceni are un potential turistic inca neexpluatat si nepus in valoare (aici ar fi de mentionat Parcul Dendrologic din Dobarceni, padurile cu arbori seculari din comuna, cimitirul vechi din Brateni unde se afla o piatra funerara scrisa cu caractere chirilice, muzeul in curs de amenajare din Brateni , datini, obiceiuri si traditii unice si multe altele).

Contact

Primăria Dobârceni
Adresa: Localitatea Dobârceni, Strada Principală Nr. 28 ,cod postal 717130,
      Județul Botoșani
Email: primaria_dobirceni@yahoo.com
Telefon: 0231/567010
Telefon/Fax: 0231/567013

Program cu publicul

PROGRAM DE LUCRU:
Luni - Joi: 08:00 - 16:00
Vineri: 08:00 - 14:00

PROGRAM DE AUDIENȚE:
PRIMAR: LUNI: 09:00 - 12:00
VICEPRIMAR: MIERCURI: 09:00 - 12:00
SECRETAR: MARȚI: 09:00 - 12:00