Rapoarte - anul 2017

Primar

Viceprimar

Comisia de administrație publică locală, juridică și de disciplină, amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului și turism

Comisia de activități economico-financiare, agricultură, muncă și protecție socială

Comisia de activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate, familie și protecție copii, tineret și sport

Contact

  • Localitatea Dobârceni, Comuna Dobârceni, 
  • Județul Botoșani,  Cod poștal 717130

Tel/Fax:   0231/567.013

Email: 

Program de lucru

îNCEPÂND DE ASTĂZI 18 MARTIE 2020

PROGRAMUL DE LUCRU CU PUBLICUL VA FI ÎNTRE ORELE

08:00 - 12:00

ACCESUL PERSOANELOR DIN EXTERIORUL UNITĂȚII

ESTE STRICT INTERZIS